conlibrio

loading

Hoe hou je ze (HAPPY)? deel 2


Over bedrijfscultuur en de "Generatie Y-achtigen"

Weet u het nog? We gingen op expeditie naar het land van Generatie Y om te onderzoeken; Wat willen ze eigenlijk? .

Als we het volk Generatie Y proberen te beschrijven – en dat is de eerste taak van de antropoloog, beschrijven van gewoonten, praktijken en overtuigingen van het volk om hen vervolgens te begrijpen– dan blijkt dat niet simpel. Als je naar Generatie Y kijkt als een onbekende stam dan blijkt al snel dat die stam rafelige randjes vertoont en niet erg netjes is afgebakend. Sommigen proberen de groep te begrenzen aan de hand van jaartallen. Dat gaat echter aan het probleem van de rafelige randen voorbij. We kunnen waarschijnlijk beter kijken naar de dingen die mensen gemeen hebben.

Daardoor wordt het minder een kwestie van denken in generaties en meer een zoeken naar overeenkomsten in voorkeuren, houding en gedrag. Die dingen worden die op hun beurt wel mede bepaald door de tijd en omstandigheden waarin iemand opgroeit. Vooral wat we meemaken in onze ontwikkeling is daarbij belangrijk. En dat betekent bepalen of iemand tot "memetisch" tot deze stam behoort niet los kan staan van de context waarin iemand opgroeit.

Een meme is een idee dat zich via informatiedragers zoals menselijke hersenen en sociale netwerken verspreidt en wordt ook omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. Een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.

Die context waarin iemand "besmet" wordt met bepaalde memen bestaat uit verschillende "schillen".

Onze eerste ideeën en overtuigingen krijgen we mee uit onze kernomgeving met als voornaamste elementen de familie, de school, het gezin en de woonomgeving die zorgen voor onze eerste ervaringen.

Daaroverheen komt de golf ervaringen vanuit de grotere wereld. De universiteit, ons werk, de maatschappij en het deel van de wereld waarin we opgroeien bepalen verder waarin we geloven, wat we aanvaarden en wat we verwachten.

Mensen die in gelijkaardige omstandigheden opgroeien zullen in hun voorkeuren, verwachtingen, overtuigingen en houding en gedrag sterke overeenkomsten vertonen. Die overeenkomsten worden natuurlijk ook in de generaties weerspiegeld.

Sprekend over de onbekende stam die we nu nog even Generatie Y noemen hebben we het over mensen die vaak in een vrijdenkende familie, een verstedelijkte omgeving en een sterk ontwikkelde welvaartsmaatschappij zijn opgegroeid. Dat geldt voor veel mensen die op dit moment (2014) in de eerste fasen van hun beroepsloopbaan zijn. Maar zoals gezegd, de randen zijn rafelig en veel van de dingen die aan Generatie Y worden toegeschreven gelden net zo goed voor veel mensen die op dit moment ouder tot veel ouder zijn. We gaan vanaf nu dan ook de term "Generatie Y-achtigen" gebruiken.

De dingen die de stam Generatie Y-achtigen gevormd hebben

Het wereldbeeld van Generatie Y-achtigen is in belangrijke mate gevormd door memen als;

    • Hyper connectiviteit: Generatie Y-achtigen zijn gewend voordurend verbonden te zijn met alles en iedereen en direct toegang te hebben tot een enorme hoeveelheid informatie. Zij zijn volkomen vertrouwd met internet, sociale media en mobiele connectiviteit en verwachten van anderen hetzelfde
    • Conflict: Generatie Y-achtigen zijn opgegroeid in een tijd van voortdurend internationaal conflict. In de periode van de koude oorlog was de internationale orde eigenlijk redelijk stabiel. Sinds het einde van de koude oorlog en het veranderen van de machtsposities in de wereld is vooral het terrorisme voor veel mensen heel dicht bij huis gekomen. Met als indirect resultaat de oorlogen in Irak, Afghanistan, de onrust in het Midden Oosten en Afrika en de cynische regimes in veel van de voormalige Sovjet republieken.
    • Wantrouwen: De Generatie Y-achtigen hebben de ervaring dat zij die aan de macht zijn, niet per definitie te vertrouwen zijn. Ze hebben Enron en Lehman zien tuimelen, de banken en overheden in Europa zien falen en de Wikileaks en NSA affaires van dichtbij meegemaakt. Tegelijkertijd zijn ze wel bereid via bedrijven als Facebook, Google, Instagram en Twitter veel van hun privacy op te offeren aan het gevoel verbonden te zijn met gelijkgestemden.
    • Goede opleiding: Generatie Y-achtigen zijn opgegroeid in een systeem dat hen alle kansen heeft geboden op een goede opleiding. Daarnaast is de moderne maatschappij hard op weg om het concept van een "vaste baan" te verwisselen voor een systeem van tijdelijke aanstellingen. De Generatie Y-achtigen zijn daardoor doordrongen van het feit dat ze er zelf iets van moeten maken. Wat dat is willen ze echter wel zelf bepalen, ze hebben geen boodschap aan het klassieke beeld van de "baan voor het leven".

Uit deze opsomming blijkt ook weer dat een versimpelende indeling naar geboortejaar op zijn minst oppervlakkig en mogelijk zelfs misleidend is. We zien in onze omgeving allemaal mensen van uiteenlopende leeftijden die aan minstens een aantal van bovenstaande criteria voldoen. Die kunnen we dus rustig beschouwen als leden van stam Generatie Y-achtigen.

Volgende keer meer over de eigenaardigheden van deze stam, de gevaren die het omgaan met hen met zich meebrengt en de manier waarop we vriendschap met hen kunnen sluiten.

 

Auteur: Jan van der Torre


Reageren

Door D'hoore Carlos op 11-04-2014

zijn jullie vrij op donderdagnamiddag 26 februari 2015 om in Kortrijk Xpo een voorstelling te verzorgen voor www.see-days.be zoals op 20 januari 2014 in Gits op vraag van Prebes ?


Reageren

Wilt u reageren op dit bericht? Dat kan hieronder.