conlibrio

loading

Hoe hou je ze (HAPPY) deel 3


Vorige week zagen we de criteria waaraan we kunnen zien of iemand bij de soort Generatie Y-achtigen hoort. Nu gaan we dieper in op de eigenschappen van deze soort en komen tot een conclusie.

Generatie Y-achtigen zijn vaak (maar niet altijd en niet allemaal);

  • Uitdagend en confronterend: Generatie Y-achtigen laten zich graag horen en vragen naar de reden waarom dingen zijn zoals ze zijn en gaan zoals ze gaan.
  • Volkomen vertrouwd met technologie: Generatie Y-achtigen omarmen elke nieuwe ontwikkeling, proberen die uit en vinden vaak ook nieuwe toepassingen.
  • Goed in het assimileren en combineren: Generatie Y-achtigen kunnen uiteenlopende en snel veranderende informatie gemakkelijk duiden en interpreteren.
  • Gericht op directe bevrediging: Generatie Y-achtigen zijn ongeduldig en willen alles en wel nu.
  • Vervuld van hoge verwachtingen: Generatie Y-achtigen verwachten van het leven (en hun werk!) dat het stimulerend en bevredigend is.
  • Geneigd tot flexibel denken: Generatie Y-achtigen kunnen meestal goed lateraal denken en ook multi-tasken gaat hen vaak goed af.

Natuurlijk zijn dit stereotyperingen. Niet alle Generatie Y-achtigen vertonen deze eigenschappen of in dezelfde mate. Maar de zaak wat vereenvoudigen, dat is ons pogen. En dan is een beetje generaliseren bijna onvermijdelijk. Waar het om gaat is een antwoord te vinden op de vraag "Hoe Hou Je Ze Happy?". Met als uiteindelijke doel natuurlijk de soort Generatie Y-achtigen - waarvan er steeds meer zullen zijn - effectief in te zetten. Daarvoor zijn er mogelijk aanpassingen in de bedrijfscultuur nodig.

Bovenstaande punten zijn gelukkig goede aanwijzingen waar we het zoeken moeten. Kijk eens kritisch naar je bedrijfscultuur en stel de volgende vragen;

 • Is er in onze bedrijfscultuur ruimte voor open dialoog waarbij geen vraag uit de weg wordt gegaan (GOED), of is er een command en control cultuur waarbij de baas opdrachten geeft en waarbij vragen als lastig worden beschouwd (NIET GOED)?
 • Is er ruimte om nieuwe technologie snel en flexibel uit te proberen (GOED), of zijn de systemen rigide, log en moeilijk aan te passen (NIET GOED)?
 • Is informatie breed beschikbaar en mag die vrij geïnterpreteerd en gebruikt worden (GOED), of is informatie deels beschikbaar en alleen als achtergrond (NIET GOED)?
 • Is de leiderschapstijl gericht op snelle, zeer frequente en flexibele waardering en beloning (GOED,) of is er een strak en gedetailleerd beloning - en waarderingsysteem dat vertragend werkt op prestatiefeedback (NIET GOED)?
 • Krijgen mensen snel en frequent kansen en uitdagingen gekoppeld aan feedback (GOED), of zijn er alleen vast omlijnde functies en taken met weinig ruimte voor eigen inbreng (NIET GOED)?
 • Worden mensen uitgedaagd om nieuwe en onverwachte ideeën uit te proberen (GOED), of worden nieuwe initiatieven meestal van boven naar beneden gestart (NIET GOED)?

Met deze checklist kan al heel behoorlijk worden ingeschat of uw cultuur aantrekkelijk is voor Generatie Y-achtigen van alle leeftijden en gezindten. Hieronder nog even een hulpmiddel hiervoor;

6: goed, uw cultuur is zeer aantrekkelijk voor Generatie Y-achtigen, let op, mensen die niet tot deze stam behoren kunnen zich daarbij ongemakkelijk voelen

5: goed, ook nog prima. Wel is het goed om eens na te gaan of het missende punt bewust gekozen is of dat het toevallig is en mogelijk aandacht verdient

4: goed, het wordt tricky. Kan er net mee door maar het is wel oppassen geblazen. Misschien toch eens nadenken over de noodzaak hier bewust mee aan de slag te gaan

3 of minder: goed, ofwel het is voor uw bedrijf niet nodig aantrekkelijk te zijn voor Generatie Y-achtigen, ofwel u heeft een probleem dat urgent aandacht verdient.

En natuurlijk kunt je aan de ene kant ook nagaan in hoeverre je zelf een Generatie Y-achtige bent en aan de andere kant inschatten in hoeverre je leiderschapsstijl past bij deze steeds groter wordende stam.

 

 

Auteur: Jan van der Torre


Reageren

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Wilt u reageren op dit bericht? Dat kan hieronder.