conlibrio

loading

Utopia, het land van de toekomst? Deel 2


In de vorige blog eindigden we bij de waarneming dat het van buiten meegenomen aangeleerde gedrag en persoonlijke overtuigingen al heel snel leidt tot een cultuur die zich ontwikkelt langs de lijnen van wat de meerderheid gelooft en aanneemt.

Nu meer over dit fenomeen en de verbinding met teamvorming.

In het Utopia van de producent John de Mol zijn, of ze nu toevallig ontstaan of door de programmamakers worden ingeleid, ook de fasen van teamvorming van Tuckman in beeld te zien. Misschien even de herinnering opfrissen. Teams beginnen hun bestaan in de Forming fase en gaan dan via Storming en Norming naar Performing. Natuurlijk is in dit voorbeeld de Storming fase het meest interessant voor de kijkcijfers. Vandaar dat er elke maand nieuw bloed en dus nieuwe argumenten en meningen in de groep worden gebracht door een afvalsysteem. Iedereen die ervaring heeft met teamvorming weet dat het vervangen van een teamlid onvermijdelijk gepaard gaat met een herhaling van de Storming en Norming fasen. Elk nieuw teamlid gaat immers vroeger of later een persoonlijke inbreng in de manier van samenwerken willen hebben.

"Wat heeft dat nu met bedrijfscultuur te maken?" zult u misschien zeggen. Uitgaande van de definitie bedrijfscultuur is; "De manier waarop wij hier de dingen doen", maakt dat veel verschil. Bedrijfscultuur (niet te verwarren met sfeer of klimaat) wordt gevormd vanuit geloof in bepaalde uitgangspunten die als "goed en effectief "worden gezien.

In Utopia (het tv programma) zijn er dan ook uitgebreide discussies geweest over de rol van geld , moeten we geld gaan verdienen en een bedrijfje worden of zelfredzaamheid nastreven? Is er plaats voor seks tussen deelnemers? En dan werk, moet iedereen zijn steentje bijdragen? Het zal duidelijk zijn dat de antwoorden op die vragen uiteindelijk een cultuur opleveren.

Op dit moment hebben de kapitalisten de overhand en zijn de idealisten teruggedrongen in de rol van mopperende minderheid. Dat is misschien verrassend gezien de start maar het bevestigd ook dat het eenvoudig is om bestaande overtuigingen in te zetten in nieuwe situaties. De overtuigingen die op dit moment de overhand hebben in de groep zijn;

  • We hebben kosten die we terug moeten verdienen. Dat kan alleen als we zakelijk zijn en winstgevende producten en diensten aanbieden.
  • Om producten en diensten te ontwikkelen moeten we kosten maken die dan later met rente worden terugverdiend. (al in de zeventiende eeuw kende men het principe: de cost gaet voor de baet uyt)
  • Iedereen moet meewerken aan een zakelijk succesvol Utopia anders lukt het niet
  • Om succesvol te zijn moeten we goed samenwerken en een goede sfeer handhaven
  • We zoeken naar nieuwe en aansprekende producten en diensten

Voor hen die het Conlibrio Colours of Culture model kennen zijn er in deze overtuigingen al behoorlijk wat aanknopingspunten om de zich ontwikkelende cultuur van dit weinig idealistisch uitpakkende Utopia in kaart te brengen.

Het begint een vooral Rationele, op resultaat gerichte cultuur te worden met een duidelijke plaats voor elementen van een Ondernemende - en Groepscultuur. Er is nog weinig aandacht voor processen die betrouwbaarheid en kwaliteit kunnen borgen. Met andere woorden, het segment Beheersende Cultuur ontbreekt vrijwel volledig.

Bent u niet helemaal ingevoerd in het Conlibrio Colours of Culture model en wilt u er meer van weten? Neem dan gerust contact op of reageer op deze blog. Dan zullen wij zorgen dat u de nodige informatie krijgt.

 

Auteur: Jan van der Torre


Reageren

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

Wilt u reageren op dit bericht? Dat kan hieronder.