conlibrio

loading

Conlibrio blijft altijd BETA


Conlibrio heeft zich de afgelopen jaren steeds ontwikkeld en vernieuwd. Conlibrio was naar ons idee Nooit Af maar steeds In Ontwikkeling. Soms gaat dat geleidelijk, soms is er een ook voor anderen merkbare beweging te melden.
Dat laatste is nu het geval. In de loop der jaren is door de mensen die bij Conlibrio betrokken waren een schat aan ervaring, kennis, kunde, methoden en tools opgebouwd. Die zijn tot nu toe steeds exclusief door onszelf bij klanten in projecten ingezet. Daarnaast zijn we ook steeds bezig geweest met co-creatie en vermenigvuldigen door delen.
Dat laatste, vermenigvuldigen door delen willen we nu meer expliciet maken. We gaan nog meer werken als een netwerk. Daarnaast gaan we, wat we voor het gemak maar even ons gedachtengoed zullen noemen, beschikbaar stellen aan anderen die dit willen inzetten in hun organisaties of het werk met hun klanten.
We blijven daarbij trouw aan ons mantra. We blijven bedrijven beter maken door;
 
Aligning People & Culture with Results & Strategy
of, in goed Nederlands;
Op één Lijn Brengen van  Mensen  & Cultuur met Resultaten & Strategie
 
Hoe gaat dat werken? Conlibrio zal straks bestaan uit twee delen;
1.    Het Conlibrio Collectief dat zich bezighoudt met het begeleiden van mensen, teams en organisaties die door aanpassing en verandering gaan. We richten ons daarbij op de menselijke, vaak onderbelichte  en zo razend moeilijke  “zachte” kant. In dit collectief werkt een bonte, veelzijdige groep mensen samen onder de vertrouwde vlag van Conlibrio. Het Collectief komt op regelmatige basis samen om verbinding te maken en kennis en ervaringen uit te wisselen.
 
2.    De Conlibris Bibliotheek met daarin Apps & Tools voor mensen die als intern of extern begeleider betrokken zijn bij de menselijke kant van verandering. Conlibris zal beheerd worden als een virtuele, "web-based" bibliotheek.
 
 
Het Conlibrio Collectief is niet nieuw maar een voortzetting van de huidige activiteiten. De soort projecten die we doen, de creatieve en vernieuwende manier waarop we oplossingen vinden, de brede coalitie waarmee we samenwerken, de onderlinge uitwisseling van ervaringen, kennis, kunde en methoden, dat blijft allemaal hetzelfde. Wel wordt dit platform gemakkelijker toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd en actief is in dit vakgebied.

De Conlibris Bibliotheek is bedoeld om die delen van ons gedachtengoed die de vorm van Apps & Tools hebben aangenomen, beschikbaar te stellen aan al diegenen die werken aan het in lijn brengen van Mensen & Cultuur met Resultaten & Strategie om hen te helpen hun impact op veranderprocessen te vergroten.


Nog vragen, geef ons dan een belletje of stuur ons een mail.