conlibrio

loading
Conlibrio

Team Coaching

Wat is een team? Volgens ons is het antwoord op die vraag;

“Een team is een groep mensen die moeten samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken”.

Teamontwikkeling begint volgens ons dan ook met het bepalen of de groep wel een team moet zijn. Pas als dat duidelijk is gaan we samen aan het werk. Ons Zes Sleutel Model geeft daarbij de nodige structuur.

Heldere doelen definiëren, rollen en verantwoordelijkheden vastleggen, prestatie meten en opvolgen komt dan vanzelf aan de orde. Maar ook het bepalen van het cultuurpofiel van het team en de competenties en diversiteit die nodig zijn voor succes.

Team Coaching