conlibrio

loading
Conlibrio

Tactisch

Doelen geven richting. Tactische doelen worden daarom vaak gebruikt als basis voor budgetten en jaarplannen. En geven daardoor richting aan de operationele doelen.

Dit is het niveau waar de meeste organisaties mee vertrouwd zijn. En waar terecht ook veel aandacht aan besteed wordt. Vervolgens worden de tactische plannen “echt” als ze vertaald worden naar operationele doelen en actie.

Tactisch