conlibrio

loading
Conlibrio

Strategie als bindmiddel

Strategie is een woord met vele betekenissen. De beste strategieën zijn gefundeerd op een heldere toekomstvisie en een missie die aangeeft hoe die bereikt kan worden.

Zulke strategieën geven richting en zin aan wat mensen in een organisatie doen en hoe ze samenwerken. De strategie wordt dan een belangrijke sleutel om de kracht van mensen te ontketenen.

Strategie als bindmiddel